Ju jeni në: → Pejë


info

Pejë

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Pejës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,699,000.04 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,421,105.97 €

Projektet e realizuara

Shkolla e Mjekesisë - Pejë 300,000.00 €
Salla e sportit ne SH.F.Lidhja e Prizrenit - Pejë 290,000.00 €
Muri i Lumit -Bistrica - Pejë 624,420.00 €
Kubëzimi te salla e sporteve Karagaqi ne Pejë 35,000.00 €
Salla e sportit ne SH.F.Ali Kelmendi - Nabergjan 140,000.00 €
Totali: 1,389,420.00 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Pejës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,555,684.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,562,511.23 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i Rrugëve në Fshatin Terstenik 107,000.00 €
Ndërtimi i Shkollës së Mjekësisë 130,000.00 €
Ambulanta dhe zyra e vendit Raushiq 28,524.90 €
Asfaltimi i disa rrugëve në Lugun e Baranit 127,000.00 €
Ndriçimi publik në lagjen Fidanishte 26,000.00 €
TOTALI 418,524.90 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Pejës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,500,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,374,376.86 €

Projektet e realizuara

Ndertim I Qerdhes se Femijeve 98,308.86 €
Rregullimi I Qarshise se Gjate 24,429.08 €
Kubezimi dhe Ndriçimi I Shtegut te Shendetit 23,200.00 €
Kubezimi dhe Ndriçimi ne Lagjen Tophane 18,500.00 €
Ndertimi I Kanalit ne Fshatin Kliqine 32,263.86 €
Ndertimi I Kanalit ne FSHATIN Lybeniq 19,872.00 €
Kubezimi I Rruges ne Fshatin Radavc 14,984.30 €
TOTALI 231,558.10 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Pejës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,270,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,405,219.13 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i objektit për NPL Ambienti 100,263.38 €
Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Loxhë 52,428.25 €
Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Trestenik 39,575.25 €
Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Lutogllavë 53,266.00 €
Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Nakëll 29,859.00 €
Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Kliqin 55,771.28 €
Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Ozdrim 12,439.50 €
Ndërtimi i strehimores për qenët endacak 7,271.00 €
Shtegu turistik - Drini i bardhë 19,695.00 €
Ndërtimi i urës te kilometri 3-të Via Ferata 17,640.00 €
Muri rrethues në shkollën e mesme ekonomike Ali Hadri 48,259.90 €
Ndërtimi i aneksit, nyjeve sanitare dhe murit rrethues në fshatina Loxhë në shkollën fillore 2 Korriku 16,083.00 €
Riparime dhe renovime në objektin Pëllumbat e paqes 21,638.00 €
Riparime dhe renovime në objektet e shkollavë fillore 98,000.00 €
TOTALI 388,208.66 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Pejës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 900,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,083,998.28 €

Projektet e realizuara

Rregullimi i kanaleve të ujitjes 145,000.00 €
Rregullimi i memorialit të pavarsisë 75,000.00 €
Rregullimi i urës Milet Bashqes 15,000.00 €
Rregullimi i rrugës Brigada Kosovare 76,385.85 €
Ndërtimi i kanalit të ujitjes Ali Hysvukaj 31,901.94 €
Afaltimi i rrugës në fshatin Kryshec 54,998.00 €
Hapja e rrugës në Lipë 30,000.00 €
Ndërtimi i aneks dhe renovimi i shkollave 292,000.00 €
Rregullimi dhe sinjalizimi i shtegut në fshatin Radac 39,999.00 €
TOTALI 760,284.79€2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Pejës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 650,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 830,665.14 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës në fshatin Treboviq 99,995.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Pavlan 44,546.85 €
Renovimi i shkollës Vaso Pashë Shkodrani 78,748.48 €
Renovimi i nxemjes në shkollën fillore Xhemajl Kada 45,000.00 €
Kanali i ujitjes në fshatin Qyshk 13,913.46 €
Kanali i ujitjes në fshatin Llabjan 14,975.90 €
Renovimi i fazës së dytë të shtëpisë së kulturës Pejë 50,812.40 €
Renovimi i teatrit Istref Begolli, Peje- faza dytë 44,638.00 €
Rregullimi i hapësirave rreth objekteve sportive 9,890.00 €
Rregullimi i objekteve dhe tereneve sportive 34,999.85 €
Renovimi i nxemjes në shkollën fillore Xhemajl Kada 45,000.00 €
Vazhdimi i punës në ndërtimin, aneks, shkolla fillore Deshmorët e Kombit 15,990.92 €
Riparimi i sallës edukatës fizike në shkollën fillore Asdreni 12,950.00 €
TOTALI 511,460.86 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Pejës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 560,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 761,940.52 €

Projektet e realizuara

Rregullimi i kanalit të ujitjes në fshatin Nabergjan 25,000.00 €
Rregullimi i kanalit të ujitjes në fshatin Terstenik 49,905.91 €
Ndërtimi i objektit të emergjencës 83,550.00 €
Rindërtimit i aneksit të ndërtesës së administratës 148,195.42 €
Mbrojtja e mjedisit të parku i vogël 19,000.00 €
Ndriqimi publik i rrugës Enver Hadri 13,896.00 €
Renovimi dhe ndaj ndërtimi i teatrit Istref Begolli 26,935.00 €
Renovimi i kulmit në Shtëpinë e Kulturës në Vitomericë 19,990.00 €
Rregullimi i Kino-teatrit Jusuf Gërvalla 24,224.80 €
Nxemja qëndrore dhe klimatizimi në Teatrin - Istref Begolli 30,000.00 €
Renovim në shkollën fillore Xhemajl Kada 90,000.00 €
Renovimi në shkollën fillore Ramiz Sadiku 33,562.30 €
Renovimi në shkollën fillore Ali Hadri 87,650.00 €
TOTALI 651,909.43 €2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Pejës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 720,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 675,755.45 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës në fshatin Ruhot 170,500.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Leshan 85,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Rashiq 60,000.00 €
Rregullimi i rrugës Drelaj-Koshutan B.T.Rugovë 157,500.00 €
Rregullimi i rrugës Rexhep Sokoli (B.T.Xhemajl Kada) 24,850.00 €
Rregullimi i rrugës Qajupi (B.T.Kapeshnicë) 27,717.00 €
Kubëzimi dhe ndërtimi i kanalizimit atmosferik ne ish. rrugën Rifat Burgjeviq 43,770.00 €
Aneks projekt kubëzimi rrugices afër rrugës Tahir Coli 19,862.00 €
TOTALI 589,199.00 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!