Ju jeni në: → Obiliq


info

Obiliq

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Obiliqit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 366,984.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 333,379.65 €

Projektet e realizuara

Shtruarja e rrugeve me zhavor 28,548.66 €
Asfaltim i rrugeve rurale dhe asfaltim ne Obiliq 86,695.10 €
Rregullim i parqeve dhe shesheve 4,966.00 €
Rregullim i kanalizimit - Obiliq 73,370.10 €
Rregullim i varrezave 8,137.20 €
Renovim I objektit te QKMF-se 14,819.95 €
Renovim I shkollave dhe blerja e paisjeve 35,387.60 €
Renovim i infrastruktures se shkollave 45,326.17 €
Totali: 297,250.78 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Obiliqit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 370,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 328,871.09 €

Projektet e realizuara

Shtruarja e rrugëve me zhavor 53,549.50 €
Asfaltimi i rrugëve rurale dhe trotuareve në Obiliq 123,276.88 €
Rregullimi i kanalizimit në Obiliq 54,915.53 €
Rregullimi i parqeve dhe shesheve 9,159.89 €
Mbjellja e drunjëve 10,000.00 €
Rregullimi i hyrjes së shkollave në Obiliq 33,086.63 €
Renovimi i shkollave dhe blerja e paisjeve 44,836.47 €
TOTALI 328,824.90 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Obiliq.

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 279,196.65 €

Projektet e realizuara

Asfaltim I rrugeve ne Obiliq 184,532.48 €
Renovimi I shkollave 39,843.77 €
Rregullim I siperfaqeve te gjelbruara 6,000.00 €
Rregullim I parqeve dhe shesheve 4,000.00 €
Rregullim I varrezave 10,000.00 €
Renovim I objektit te QMF-se 34,820.40 €
TOTALI 279,196.65 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Obiliq.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 276,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 316,258.64 €  

Projektet e realizuara

Asfatimi i rrugëve të qytetit 19,514.30 €
Ndriqimi publik 36,562.02 €
Ndërtimi i trotuareve 29,968.33 €
Ndërtimi i fushave sportive 15,029.28 €
Ndërtimi i copave të kanalizimëve 69,998.31 €
Sanimi i shtepis së shendetit 17,961.90 €
Rregullimi i varrezave 21,224.38 €
Mbjellja e drunjëve dekorativ në hapsira publike 18,235.00 €
Aneksi në shkollen fillore në Mazgit 19,968.50 €
Renovimi i shkollave në Obiliq 41,384.86 €
TOTALI 289,846.88 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Obiliqit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 253,054.37 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugëve në Babimost 50,000.00 €
Trotuaret në Obiliq deri te Kosti 19,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin, Grabovc 40,000.00 €
Kanalizimi në Plemetin - Palaj 8,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në lagjen Sadikaj 135,000.00 €
TOTALI 252,000.00 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Obiliq.

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 253,054.37 €

Projektet e realizuara

Sanimi i ndriqimit publik 9,962.20 €
Asfaltimi i rrugëve rurale 25,400.00 €
Asfaltimi i rrugës në Mazgit - Tyrbe 70,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve në Milloshevë 60,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në Plemetin 33,395.24 €
Asfaltimi i rrugëve në Babimost 45,598.32 €
Vazhdimi i trotuarëve në Grabovc 8,698.61 €
TOTALI 253,054.37 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Obiliq.

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 238,009.96 €

Projektet e realizuara

Riparimi i rrjeteve të kanalizimit 19,499.60 €
Zgjerimi i rrugës Palaj ka varrezat 26,009.75 €
Kanalizimi në fshatin, Shipitullë 10,902.55 €
Asfaltimi i rrugës Mazgit magjistralja Prishtinë - Mitrovicë 23,720.90 €
Punim i kanalizimit 18,990.62 €
Trotuari në Grabovc 16,481.90 €
Kanalizimi në Dardhishtë 22,002.88 €
Bashkëfinancimi i projekteve 19,500.00 €
Asfaltimi i rrugës në qytet 65,610.08 €
Rregullimi dhe rritja e sipërfaqeve të gjelbëruara 10,298.74 €
Fusha e sportit në shkollën fillore A.Gerguri 4,992.94 €
TOTALI 238,009.96 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!