Ju jeni në: → Klinë


info

Klinë

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Klinës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 300,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 280,000.00 €

Projektet e realizuara

Asfaltim rruges Kruz-Qeskovë 50,000.00 €
Asf.rruge në fshatin Jashanicë -Lagjja Myrtaj 50,000.00 €
Asf.rruge nëShtupel-Lagjja Bakajë 40,000.00 €
Kanale për ujitje Zllakuqan -Radullovc 50,000.00 €
Kanale për ujitje në Grabanicë dhe Zajm 45,000.00 €
Kanal për ujitje në fshatin Dollovë 15,000.00 €
Asfaltim rruge në fshatin Deiq 10,000.00 €
Asfal.rrugesh në Qytet,rr.Bajram Rexhepi dhe Z.Gjidoda 20,000.00 €
Totali: 280,000.00 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Klinës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 300,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 298,000.00 €

Projektet e realizuara

Asfaltim rruge në fshatin Kërnicë 22,000.00 €
Asfaltim rruge në fshatin Gjurgjeviku i Madh 20,000.00 €
Asfaltim rruge në Klinë Qytet 40,000.00 €
Kanale për ujitje Krushevë dhe Gremnik 60,000.00 €
Ndërtim shkolle Jashanicë 75,000.00 €
Ndërtim shkolle Përqevë 80,000.00 €
TOTALI 297,000.00 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Klinës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 270,000 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 267,000 €

Projektet e realizuara

Asfaltim rruge në fshatin Doberdol 137,000 €
Asf.rruge në fshatin Dush 60,000 €
Asf.rruge në fshatin Përçevë 70,000 €
TOTALI 267,000 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Klinës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 260,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 270,000.00 €

Projektet e realizuara

Penda për ujitje në Krushevë të Madhe 80,000.00 €
Asfaltimi I rrugës në fshatin Rudicë 30,000.00 €
Asfaltimi I rrugës në fshatin Krushevë e Vogël 60,000.00 €
Asfaltim rrugësh në Qytet - Klinë 80,000.00 €
Kanalizim për ujitje në fshatin Jagodë 20,000.00 €
TOTALI 270,000.00 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Klinës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 235,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 235,000.00 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës në fshatin Leskoc 40,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Çabiq-Ujmir 70,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Deiq-Polce 90,000.00 €
Rregullimi i oborrit të Manastirit Ortodoks në Budisalc 16,000.00 €
Rregullimi i oborrit të Kishës Katolike dhe Xhamisë, Klinë 15,000.00 €
TOTALI 235,000.00 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Klinës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 212,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 212,000.00 €

Projektet e realizuara

Fabrika e ujit Klinë,vazhdim 120,000.00 €
Rregullimi i shtratit të lumit Klina 40,000.00 €
Ndërtimi i rrugës në fshatin Shtupel 52,000.00 €
TOTALI 212,000.00 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Klinës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 210,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 210,000.00 €

Projektet e realizuara

Fabrika e ujit Klinë 80,000.00 €
Kanalizimi: Doberdol, Sferkë, Zajm, Bokshiq, L.Arberia 100,000.00 €
Ndërtimi i trotuarit në fshatin Gremnik 30,000.00 €
TOTALI 210,000.00 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!