Ju jeni në: Regjistrimi i pronës


icon

Regjistrimi i pronës

Printer  Verzioni për printer


Të gjitha pronat në Kosovë duhet të regjistrohet në bazën e të dhënave të Tatimi në Pronë.

Kush duhet të regjistroj pronën?

• Si pronar i një prone ju jeni përgjegjës për regjistrimin e pronës në bazën e të dhënave të tatimit në pronë.
• Edhe nëse nuk jeni pronar i pronës ju jeni përgjegjës për të regjistruar atë në qoftë se ju e përdorni apo e keni zënë pronën.

Kur duhet ta regjistroj pronën time?

Ju duhet ta regjistroni pronën tuaj sa më shpejtë, në qoftë se keni filluar ta ndërtoni. Deri sa të përfundoj ndërtimi, ajo do të jetë i regjistruar si pronë e papërfunduar. Kur objekti të përfundoj, ju jeni të detyruar ta raportoni në zyrën e tatimit në pronë, në mënyrë që ata ta regjistrojnë atë në kategorinë e duhur. (Për më shumë informata mbi kategoritë - kliko këtu)

Nëse keni zgjeruar apo keni bërë përmirësime në objektin tuaj, ju duhet ta regjistroni këtë.

A duhet të raportoj ndryshimet në pronën time?

Nëse keni zgjeruar ose keni bërë përmirësime në objekt, ju duhet ti paraqitni dhe ti regjistroni ato. Edhe ndryshimet në përdorimin e pronës duhet të regjistrohen në bazën e të dhënave të Tatimit në Pronë.


Si ta regjistroj pronën time?

Për ta regjistruar pronën tuaj, duhet ta vizitoni zyrën komunale të tatimit në pronës për t’i informuar ata në lidhje me pronën. Pas kësaj, anketuesit nga zyra e tatimit në pronë do të vizitojë pronën tuaj për të shenuar informatat e nevojshme në lidhje me pronën tuaj.

Gjithashtu, kur të bëni ndryshime në pronën tuaj apo përdorimin e pronës, për këtë ju duhet ta informoni zyrën komunale të tatimit në pronë.

Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!