Ju jeni në: Investimet → Vushtrri


info

Vushtrri

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Vushtrrisë

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 662,500.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 578,397.02 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi me kubëza betoni i rrugëve lokale - faza e tretê 33,750.27 €
Ndërtimi me kubëza betoni i trotuarit ne fshatin Maxhunaj 5,000.00 €
Ndërtimi urave ne lumin fsh. Smrekonicë , Studime ,lumi Podronqa dhe në fsh. Gojbulë 5,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit fekale - faza e katërt 126,221.29 €
Ndërtimi dhe rregullimi I fushave sportive të shkollave në fsh. Pestovë , Novolan dhe Strofc 14,000.00 €
Asfaltimi i 7-të rrugëve lokale 75,749.63 €
Asfaltimi i rrugeve lokale 88,822.91 €
Totali: 348,544.10 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Vushtrrisë

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 512.118.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 524,566.90 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës lokale në lagjen Kastrati 15,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Sllatinë 20,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Kunovik 50,000.00 €
Në asfaltim e sipër rrugët në fshatin Dobërllukë 34,000.99 €
Ndërtimi i trotuarit në fshatin Prelluzhë 50,000.00 €
Ndërtimi i trotuarit në fshatin Bukosh 78,000.05 €
Rregullimi i shtratit të Lumit Tërstena 70,000.00 €
Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatrat rrëzë malit Qyqavica 115,000.00 €
TOTALI 432,001.04 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Vushtrris.

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 330.810.69 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës - Rr.Kongresi I Manastirit 10.000.00 €
Asfaltimi i rrugës - Rr. Lumni Surdulli 12.000.00 €
Asfaltimi i rrugës - Rr.Gjon Buzuku 7.000.00 €
Asfaltimi i rrugës - Hamdi Gashi 6.274.40 €
Asfaltimi i rrugës - Smrekonic 15.606.50 €
Asfaltimi i rrugës - Doberllugë 8.151.40 €
Asfaltimi i rrugës - Pasomë 15.702.00 €
Asfaltimi i rrugës - Gojbulë 10.851.00 €
Asfaltimi i rrugës - Studime 20.623.00 €
Asfaltimi i rrugës - Sfaraqak 30.311.00 €
Asfaltimi i rrugës - Novalan 30.123.25 €
Asfaltimi i rrugës - Maxhunaj 10.908.00 €
Asfaltimi i rrugës - Dumnic e poshtme-Stanoc 10.148.00 €
Asfaltimi i rrugës - Samadrexh -Zagori 12.668.00 €
Asfaltimi i rrugës - Dumnic 8.863.00 €
Asfaltimi i rrugës - Pestov 12.658.00 €
Asfaltimi i rrugës - Ropic -Maxhunaj 11.408.00 €
Asfaltimi i rrugës - Bequk 11.614.00 €
Asfaltimi i rrugës - Bivolak 11.451.30 €
Asfaltimi i rrugës - Duboc-Beqiq 21.732.50 €
Asfaltimi i rrugës - Gllavotin 11.283.25 €
Asfaltimi i rrugës - Zhilivod-Stroc 11.026.00 €
Asfaltimi i rrugës - Shtitaric 9.549.00 €
Asfaltimi i rrugës - Akrashtic 8.676.00 €
Asfaltimi i rrugës - Ashlan 12.133.39 €
TOTALI 330.810.69 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Vushtrris.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 380,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 446,087.32 €

Projektet e realizuara

ndertimi I rrugeve me kupza betoni 30,000.00 €
furnizimi me gypa 10,000.00 €
ndertimi I lapidareve 25,000.00 €
ndetimi I trotuureve rrethojave neper varreza 20,000.00 €
ndertimi I kanalizimeve 90,000.00 €
asfaltimi I sheshit Deshmoret e kombit 178,589.00 €
asfaltimi I rruges lum madh stanofc 30,000.00 €
ndertimi I fushavae sportive 40,000.00 €
shtrurjha e rrugeve me zhavor 22,498.32 €
TOTALI 446,087.32 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Vushtrris.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 13,149.36 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 12,243.21 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugëve Dëshmoret e kombit 850,000.00€
Asfaltim i rrugëve lokale Novolan -lagjia Zhabari 20,000.00€
Kanalizimi 100,000.00€
Kubza betoni - trotuar ne rrugën Ajet Gerguri 200,000.00€
TOTALI 1,170,000.00€2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Vushtrris.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 13,199.93 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 12,046.00 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugëve Dëshmorët e Kombit dhe Gjon Buzuku projeki tre vjeqar ose seg.I 870,000.00€
Ndërtimi i kanalizimit në fekal fshati Begaj-Ekstra 20,000.00€
Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Maxhunaj-Haliti 150,000.00€
Ndërtimi me kubëza betoni i rrugës Bahri Kuçi segmenti II 299,256.00€
TOTALI 1,339,256.00€2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Vushtrris.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 13,071.48 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 12,365.62 €

Projektet e realizuara

Riasfaltimi i rrugëve 10,000.00€
Asfaltimi i rrugëve në tri Dumnicat 200,000.00€
Kubëza betoni në rrugën Ferat Muja 151,572.00€
Ndërtimi i Shkollës Fillore 60,000.00€
TOTALI 421,572.00€2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Vushtrris.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 10,241.48 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 9,955.03 €

Projektet e realizuara

Kanalizimi në fshatin Smrekovnicë 96,265.00€
Ngritja e serave 20,000.00€
Asfaltimi i rrugës magjistrale-Bajske 110,000.00€
Ndërtimi i infrastrukturës rrugore dhe trotuaret e infrastrukturës përcjellëse nëpër fshatra 1,547,420.00€
Ndërtimi i Shkollës Fillore në Zhilivodë 50,000.00€
TOTALI 1,823,685.00€Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!