Ju jeni në: Investimet → Rahovec


info

Rahovec

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Rahovecit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 340,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 302,525.89 €

Projektet e realizuara

Ndertimi i rruges Rahovec- Pataqan 80,000.00 €
Ndertimi i rruges Drenoc - Zatriq 30,000.00 €
Ndërtimi i serave 20,000.00 €
Rregullimin e qendres se qytetit me gur 20,000.00 €
Ndertimi i shkolles fillore - Kramovik 45,000.00 €
Ndertimi i rrugeve dhe rreth rrotullimeve ne qytetin e Rahovecit 20,000.00 €
Sinjalizimi vertikal dhe horizontal i rrugëve 10,000.00 €
Ndërtimi i rrugeve ne komunen e Rahovecit 50,000.00 €
Ndertimi i Shtatoreve te Heronjeve 10,000.00 €
Kolektori dhe rregullimi i shtratit te lumit Duhllo- (vazhdim) 17,525.00 €
Totali: 302,525.00 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Rahovecit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 330,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 370,509.26 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugës Rahovec - Pataqan 20,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve në Rahovec, Pataqan i ulët, Senoc, Kaznik, Pataqan i epërm. 175,000.00 €
Ndërtimi i serave 30,000.00 €
Ndërtimi i shkollës fillore Kramovik 20,000.00 €
Ndërtimi i ujësjellësit në Pastasel 35,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve fushore në Bellacerrk, Zaqisht 30,000.00 €
Kubzimi i rrugëve në Sapniq, Ratkoc, Reti e poshtme 20,000.00 €
Ndriqimi publik në Rahovec 10,000.00 €
Rregullimi i qendrës së qytetit me gure 30,000.00 €
TOTALI 370,000.00 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Rahovecit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 320,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 304,127.11 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugëve në Krushë të Madhe-vazhdim 44,562.00 €
Ndërtimi i rrugëve në komunën e Rahovecit 70,242.00 €
Ndërtimi i trotuarve në komunën e Rahovecit-vazhdim 30,000.00 €
Ndërtimi im serave 20,000.00 €
Ndërtimi I tregut te kombinuar 13,254.00 €
Krijimi I hapsirave të gjelbërta në komunën e Rahovecit 30,000.00 €
Projekte me bashkfinancim (kultur,rini dhe sport) 30,000.00 €
Rregullimi i tereneve Sportive 15,000.00 €
Rregullimi I shtreterve te lumenjve dhe prockave në Komunen e Rahovecit 20,000.00 €
Ndertimi I rruges Xerxe-Fortes 8,051.00 €
TOTALI 281,109.00 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Rahovecit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 270,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 301,697.93 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugëve në qytetin e Rahovecit 61,000.00 €
Trotuaret në qytetin e Rahovecit-vazhdim 35,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Fortesë-vazhdim 34,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve Apterush dhe Reti-vazhdim 32,000.00 €
Trotuaret në Gexhë, Ratkoc, Dabidoll, Çifllak-vazhdim 25,000.00 €
Ndërtimi i rrugës Pataqan i Epërm -Nashpallë - vazhdim 30,000.00 €
Zgjerimi I kapaciteteve për ujë të pijëshëm në Rahovec 22,461.00 €
Kanali I kullimit t.b. në fshatin Ratkoc, Malesi, Gexhë 18,000.00 €
Kanali I kullimit tokave bujqësore në fshatin Celine 16,000.00 €
Perkrahja e biznesve perp. bujqësore në baze te kritereve 20,000.00 €
Zhvillimim I turizmit Maja Shkodrane 8,200.00 €
TOTALI 301,661.00 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Rahovecit.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 220,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 284,944.92 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Fortesë 25,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Krushë e Madhe - vazhdim 85,000.00 €
Ndërtimi i rrugës në fshatin Pataqan i Epërm - Nashpallë - vazhdim 35,000.00 €
Ndërtimi i serave me participim 50% me 50% 35,000.00 €
Ndërtimi i shtëpisë së kulturës në fshatin Drenoc 25,000.00 €
Furnizim me kubëza 54,500.00 €
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Hoçë e Vogël 25,000.00 €
TOTALI 284,500.002012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Rahovecit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 210,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 265,329.92 €

Projektet e realizuara

Rruga unazore tranzit faza e pare 39,000.00 €
Kanalizimi ne fshatin Patoqan te Ulët dhe i Eperm 6,000.00 €
Projektet të ndryshme për komunitetin jo shumicë 35,000.00 €
Mirëmbajtja e rrugëve fushorë 59,000.00 €
Tregu i gjelbër ne Rahovëc 14,000.00 €
Merimetimi i rrugëve, trotuarve dhe shënjave 12,000.00 €
Uji i pijshem për fshatra Sanoc dhe Pastasell (hulumtimi) 42,000.00 €
Mirëmbajtja e parqeve dhe mirembajtja e mjedisit 11,000.00 €
Pastrimi i lumenjve dhe perenjeve 9,000.00 €
Ndërtimi, rregullimi i shtëpisë muze te Ukshin Hotit në Krushë të Madhe 25,000.00 €
Zhvillimi i turizmit 13,000.00 €
TOTALI 265,000.00 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Rahovecit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 180,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 228,829.47 €

Projektet e realizuara

Rregullimi i oborit të kuvendit komunal - Rahovec përfundimtar 10,000.00€
Ndërtimi i zyres lokale per komunitete 15,000.00€
Rregullimi i rrugeve dhe murit mbrojtes ne lagjen e eperme në Hoqe të madhe 15,000.00€
Rregullimi i rrugëve fushore(me vendimin e Kuvendit Komunal) 45,000.00€
Rregullimi i rrugës per fshatin Apterush 46,800.00€
Rregullimi i rruges per fshatin Mrasor 32,000.00€
Furnizimi me kubëza betoni me participim te qytetarve 30,000.00€
Meremetimi dhe mirembajtja e rrugëve Fshat-Qytet 35,000.00€
TOTALI 228,800.00€Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!