Ju jeni në: Investimet → Novobërdë


info

Novobërdë

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Novobërdës.

Kjo komunë nuk ka ofruar ndonjë informacion mbi investimet2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Novobërdës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë

Projektet e realizuara

Trotuari në fshatin Koretishte 9,000.00 €
Trotuari në fshatin Stanishor 1,700.00 €
Renovimi i rrugëve lokale 5,000.00 €
Ndriqimi publik në fshatin Koretishte 7,609.00 €
Participimi në shtëpi të kulturës në fshatin Koretishte 20,000.00 €
TOTALI 43,309.00 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Novobërdes

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 69,689.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 51,691.40 €

Projektet e realizuara

Mirmbajteja e Rrugeve Lokale 10,000.00 €
Asfaltimi I Rrugeve Lokale 35,000.00 €
Participim ne projekte 6,691.14 €
TOTALI 51,691.14 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Novobërdes

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 69,689.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 59,270.00 €

Projektet e realizuara

Ndertimi I rruges ne Llabjan - Parallove lagjja e re prane varrezave 12,469.00 €
Asfaltimi i rrugës ne fshatin Bushinc faza e pare 15,000.00 €
Ndertimi i trotuarit dhe ndriqimit publik në fshatin LLabjan 18,000.00 €
Asfaltimi i rrugës ne fshatin Koznic pjesa e mbeturLOT 2 5,000.00 €
Asfaltimi i rrugës ne fshatin Sllatin dhe Stanishor LOT 1 8,801.00 €
TOTALI 59,270.00 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Novobërdës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 28,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 50,594.00 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugëve lokale 12,000.00 €
Ndërtimi i trotuareve 2,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit 18,000.00 €
TOTALI 32,000.00 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Novobërdes

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 29,984.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 41,040.00 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugëve lokale 41,000.00 €
TOTALI 41,000.00 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Novobërdes

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 29,063.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 24,236.00 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugëve lokale 20,000.00 €
TOTALI 20,000.00 €2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Novobërdes

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 26,421.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 10,758.00 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugëve lokale 2,846.00 €
Mirëmbajtja e ndërtesave 3,997.00 €
TOTALI 6,843.00 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!