Ju jeni në: Investimet → Malishevë


info

Malishevë

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Malishevës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 250,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 209,000.00 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugës (mini – tranzit) në Malishevë, lagja Mirëditë. 132,000.00 €
Ndërtimi i trotuarëve në fshatin Ll. Drenoc. 16,278.00 €
Renovimi dhe përgatitja e stadiumit të qytetit në Malishevë. 13,000.00 €
Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin - Lladroc 19,877.00 €
Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin - Astrazup 18,256.00 €
Totali: 199,411.00 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Malishevës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës Bubël - Turjakë 84,862.00 €
Asfaltimi i rrugës në Pagarushë 20,000.00 €
Aneksi i shkollës fillore në Mirushë 25,000.00 €
Trotuarët në fshatin Turjakë 43,142.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Maxharrë 31,000.00 €
Rregullimi i oborrit të shkollës fillore në Vërmicë 64,444.00 €
TOTALI 268,448.00 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Malishevës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 170,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 203,112.37 €

Projektet e realizuara

NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE ( ASFALTIMI) -MALISHEVE 42,386.00 €
UJEMBLEDHESI (DIGA) NË FSHATIN PANORC 31,000.00 €
NDËRTESA BANIMI -(material ndërtimi për skamnorët). 23,907.00 €
NDËRTIM I SERAVE PËR BUJQESI ( BASHKEFINANCIM) 35,000.00 €
VETURA ZYRTARE ( BLERJE) 30,000.00 €
KALLDAJA NË QKMF. MALISHEVË 9,945.00 €
KOSHERE PËR BLETARI 9,335.00 €
RIPARIME TË OBJEKTEVE ARSIMORE DHE KULTURORE 12,746.00 €
TOTALI 194,319.00 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Malishevës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 145,563.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 246,632.95 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi në fshatin Mleqan 40,841.11 €
Asfaltimi në fshatin Astrazup 59,940.01 €
Asfaltimi në fshatin Bubel 24,181.20 €
Asfaltimi në fshatin Guncat 27,378.00 €
Kanalizimi në fshatin Marali 27,912.38 €
Ujësjellësi në fshatin Drenoc 88,957.30 €
TOTALI 269,210.00 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës së Malisheves

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 145,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 159,746.08 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës që lidh lagjet e Shurdhanëve dhe Lacajve në Drenoc 21,960.00 €
Dyfishimi i kapaciteteve të ujësjellësit për Malishevën 70,000.00 €
Meremetimi i SHMU Ismail Qemaili – Bellanice 51,570.54 €
Përurimi i trotuarit në Rrugën Hamdi Berisha në Malishevë 14,330.00 €
Ndërtimi i rrugëve lokale 18,594.59 €
TOTALI 176,455.13 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Malishevës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 139,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 172,219.63 €

Projektet e realizuara

USAID dhe Komuna, modernizojnë zyrat e gjendjes civile në KK Malishevë 5,158.00 €
Zgjerimi i rrugës Malishevë – Banjë 300,000.00 €
Ndërtimi i shkollës fillore Hilmi Hoti në fshatin Carrallukë 30,000.00 €
Qendra për Mbështetje të Bizneseve në Malishevë 330,000.00 €
Rregullimi i pullazit të Shkollës Fillore Migjeni në fshatin Lumnishtë 9,990.00 €
TOTALI 675,148.00 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Malishevës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 130,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 157,727.74 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i trotuareve në fshatin Dragobil dhe Mirushë 76,805.00 €
Nënkalimi në fshatin Astrazub 10,749.00 €
Ndërtimi i aneksit të Shkolles Fillore në fshatin Marali-bashkëfinancim 190,000.00 €
Hapja dhe rregullimi i shtratit të lumit Mirusha në Malishevë 90,000.00 €
TOTALI 367,554.00 €2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Malishevës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 120,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 186,679.97 €

Projektet e realizuara

Rregullimi i parkut nё oborrin e Gjimnazit Abdyl Frashёri nё Malishevё 8,000.00 €
Asfaltimi rrugёs Malishevё – Burim 740,000.00 €
Ndërtimi i fushave sportive: Llazicë, Ngucat, Lumishte 124,926.00 €
TOTALI 872,926.00 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!