Ju jeni në: Investimet → Kamenicë


info

Kamenicë

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Kamenicës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 245,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 260,166.19 €

Projektet e realizuara

Mirëmbajtja dimer verë e rrugëve ,rrënimi i objekteve, sanimi i rrugëve 44,795.00 €
Rregullimi i hapësirave për gjelbrim 25,000.00 €
Rregullimi dhe mirëmbajtja e ndriqimit publik 10,000.00 €
Hartimi I planit Zhvillimor Komunal 40,000.00 €
Totali: 119,795.00 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Kamenicës.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 230,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 268,489.74 €

Projektet e realizuara

Mbushja e gropave me asfalt 5,000.00 €
Mirëmbajtja dimrore dhe verore e rrugëve, rrënimi i objekteve, sanimi 65,236.40 €
Rregullimi dhe ndriqimi publik 24,999.80 €
Rregullimi i hapësirave për gjelbrim, mirëmbajtja 14,750.00 €
TOTALI 109,986.20 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Kamenicës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 290,000 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 214,656 €

Projektet e realizuara

Tribuna dhe zhveshtorrja ne fushen e sportit ne Koretin 17,869.50 €
Furnizimi me makina mbjelse te fermereve 17,860.00 €
Ujsjellsi ne qytet dhe fshatra 14,000 €
Kanalizimi ne qytet dhe fshatra 11,535 €
Rregullimi dhe mirmbajtja e ndriqimit publik 24,999 €
Rregullimi I hapsirave per gjelbrim, mirembajtja 24,624 €
Perforcimi I energjis elektrike 9,356 €
Mirmbajtja dimrore dhe verore e rrugeve 24,446 €
Participimi me projekte me komunitet dhe Ministri 15,000 €
TOTALI 159,690 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Kamenicës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 290,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 223,774.80 €

Projektet e realizuara

Rregullimi i hapsirave për gjelbrim dhe mirëmbajtja e tyre 25,599.80 €
Pjesmarrja për ujësjellsin Rogoqicë Petroc Shipashnicë 9,652.00 €
Pjesmarrja e proj. për ujësjelles Hodonoc, Muqiverc, Petroc 105,000.00 €
Projekte për bujqësi 3,675.00 €
Asfaltimi I rrugëve lokale me pjesëmarrje të qytetrëve dhe nga TV te TP 34,073.54 €
Ndriqimi publik i rrugëve në qytet dhe fshatra 14,960.00 €
Infrastruktura rrugore rrafshimi dhe shtrurja me zhavor 9,986.00 €
Rregullimi I trotuareve në Hodonoc 1,154.92 €
Projekti për informim dhe marketing 4,960.00 €
Projekti për raste emergjente 11,933.60 €
TOTALI 220,994.86 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Kamenicës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 275,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 211,003.00 €

Projektet e realizuara

Rregullimi i fushës së sportit në fshatin Shipashnicë dhe Kopernicë 7,157.18 €
Mbikëqyrja e projekteve 20,654.99 €
Bashkëfinancimi i projekteve 44,367.37 €
Rregullimi i nyjeve sanitare Metush Krasniqi 14,491.79 €
Rregullimi i kanalizimit në fshatin Shipashnicë e Poshtme 3,465.88 €
Ndriçimi publik 33,363.70 €
Fusha e sportit Kopernicë - Krilevë 22,532.40 €
Rregullimi i kanalizimit në fshatin Busavatë 24,100.00 €
Projekti për bujqësi 29,597.10 €
Buxheti për shtimin e sasisë së ujit 14,184.00 €
TOTALI 21,394.14 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Kamenicës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 180,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 230,563.00 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugëve me pjesëmarrje të qytetarëve 68,629.00 €
Nxemja qendrore dhe renovimi i shkollës në Karacevë të Poshtme 40,650.00 €
Bashkëfinancimi i projekteve 51,095.00 €
Ndërtimi i xhamisë në lagjen e Poshtme -Koretinë 15,000.00 €
Fusha e sportit në Kopernicë 7,000.00 €
Fusha e sportit në Hodonoc 13,000.00 €
Rregullimi i trotuarëve 15,629.00 €
TOTALI 211,003.00 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Kamenicës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 175,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 232,675.00 €

Projektet e realizuara

Renovimi i shkollës fillore në fshatin Topanicë 35,000.00 €
Renovimi i shkollës fillore në fshatin Tuxhec 20,000.00 €
Ndriqimi publik në qytet dhe fshatra 25,000.00 €
Bashkëfinancim i projekteve 65,000.00 €
Rregullimi dhe mirëmbajtja e gjelbërimit 21,785.90 €
Projekte për bujqësi 25,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve lokale në Kamenicë 40,889.41 €
TOTALI 191,785.90 €2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Kamenicës

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 160,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 180,393.91 €

Projektet e realizuara

Rrethoja e zyrës së vendit në Muciverc 20,000.00 €
Ndriqimi publik në qytet dhe fshatra 20,000.00 €
Pjesëmarrja për ndërtimin e ujësjellesit në fshatin, Petroc 36,006.24 €
Terrene sportive për nxënës 50,000.00 €
Renovimi i ambulantave 10,000.00 €
Rregullimi i xhamisë në fshatin Desivojcë 12,000.00 €
Rregullimi i shkallëve të hyrjes dhe mbrojtëseve të shkallëve 5,000.00 €
Ndërtimi i rrethrrotullimit në rrugën Kamenicë-Ruboc 14,993.76 €
Shtimi i sasisë së ujit të pijshëm në Karacevë 12,393.91 €
TOTALI 180,393.91 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!