Ju jeni në: Investimet → Ferizaj


info

Ferizaj

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:


Rezultatet e investimeve
2017

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Ferizajit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,977,949.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,505,288.00 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugëve në Softaj 30,000.00
Asfaltimi i rruges Rexhep Mala dhe lidhja me rrugen Marije Kraja 50,000.00
Asfaltimi i rruges Rahovice -Mirash 50,000.00 €
Asfaltimi i rruges ne Talinoc te Jerlive rruga rreth fabrikes se tubave 55,000.00 €
Asfaltimi i rrugicave ne Talinoc te Muhaxherve 30,000.00 €
Ujesjellesi dhe asfaltimi i rruges ne lagjen "Bajram Curri" ne fshatin Gaqke 74,000.00 €
Asfaltimi I rrugeve ne Dardani 50,000.00 €
Asfaltimi i rruges Sali Ceku 20,000.00 €
Rregullimi i qendres se qytetit, faza e II-te 128,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve ne Dremjak 40,000.00 €
Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash 30,000.00 €
Ujësjellësi dhe kanalizimi fekal në rrugën "Muharrem Shemsedini " 12,000.00 €
Kanalizimi atmosferik dhe riasfaltimi i rruges "Hasan Prishtina " 70,000.00 €
Asfaltimi i rruges "Milan Shuflaj " 38,000.00 €
Asfaltimi me kater korsi i Rruges Cen Dugolli dhe Reçakut nga Policia 100,000.00 €
Asfaltimi i rruges ne fshatin Bibaj 40,000.00 €
Asfaltimi lidhja e lagjes se Cakajve me shkollen, Meresalë 25,000.00 €
Asfaltimi i rrugicave në Nerodime të Ulët 40,000.00 €
Totali: 882,000.00 €2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Ferizajit

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,977,949.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 2,074,797.70 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugëve në Komogllavë 52,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve në Softaj 30,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në Lloshkobare 40,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Xhefer Deva 32,725.00 €
Asfaltimi i rrugës Rexhep Mala dhe lidhja me rrugën Marije Kraja 34,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Bibaj 80,000.00 €
Asflatimi i rrugës Luigj Gurakuqi 50,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Rakaj 100,000.00 €
Asfaltimi i rrugës i cili lidh fshatin Gaqkë me rrugën e Bazhdarhanës - Lagjja H 50,000.00 €
Kanalizimi atmosferik dhe zgjerimi i rrugës Sandër Prosi 40,000.00 €
Asfaltimi i rrugicave në Talinoc të Muhaxherve 80,000.00 €
Ujësjellësi dhe asfaltimi i rrugës në lagjen Bajram Curri në fshatin Gaqkë 50,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve në Dardani 50,000.00 €
Vazhdimi i projektit me UN - Habitat për rregullimin e rrugës së re - faza e dytë 30,000.00 €
TOTALI 718,725.00 €2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Ferizaj

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,900,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,569,055.61 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rruges në Greme lagjja Topojanve 64,865.38 €
Asfaltimi rrugës "Nuhi Berisha" 20,000.00 €
Asfaltimi i rruges ne Talinoc te Jerlive-rruga rreth fabrikës së tubave-projekt dy vjeqar 40,000.00 €
Zgjerimi dhe asfaltimi i rruges se Zaskokut -projekt dy vjeqar 150,000.00 €
Rregullimi i qasjes nga rruga Ahmet Kaçiku në rrugen V.Gervalla 103,329.55 €
Asfaltimi i rruges Agim Ramadani dhe Kongresi i Manastirit 125,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Sojevë Lagjja Sylaj -Projekt dy vjeqar 70,000.00 €
Perfundimi i kanalizimit të fazës II në fsharat e mbetura dhe qytet 60,000.00 €
Asfaltimi i rruges ne fsh. Mirash -Rahovice - projekt dy vjeqar 47,700.00 €
Asfaltimi i rrugës së Hashanëve në fshatin Greme 44,623.30 €
Ujesjellsi për gjasht fshatra 84,000.00 €
Instalimi i ashensorit ne objektin e administrates se Komunes 44,880.00 €
Asfatimi i unazes ne Prelez te Jerlive 60,615.00 €
TOTALI 915,013.23 €2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Ferizaj.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,730,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,696,572.85 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës në fshatin e Vjeter lagja e Prelez 50,210.00 €
Asfaltimi i unazes në Prelez të Jerlive 78,443.00 €
Perfundimi i kanalizimit të fazës II për fshatrat 75,000.00 €
Asfaltimi rrugës magjistrale - shkolla Talinoc Muhaxher - projekt dy vjeqar 80,000.00 €
Asfaltimi rrugës në fshatin Sazli - projekt dy vjeqar 85,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Metush Krasniqi, faza e II-të - projekt dy vjeqar 100,000.00 €
Asfaltimi i rrugës te fabrika ujit në Pleshinë 75,000.00 €
Riasfaltimi dhe rregullimi i trotuarit në rrugën Sejdi Sejdiu - projekt dy vjeqar 74,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në Talinovc të Jerlive 54,162.00 €
Ndërtimi i shtëpive për raste sociale 74,971.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 80,000.00 €
Asfaltimi i rrugës së Berishajve në Gremë 42,350.00 €
Rregullimi i rrugës dhe parkingut te Parku i Lirisë, faza e II 64,997.00 €
Zgjerimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Zaskok - projekt dy vjeqar 120,000.00 €
Kanalizimi në fshatin Slivov faza II afër Llojzave 48,000.00 €
TOTALI 1,102,133.00 €2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Ferizaj.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,520,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,220,522.30 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës në fshatin Gaqke drejt Burnikut faza e II 65,000.00 €
Asfaltimi i rrugës se Kaqajve ne Komogllav 70,000.00 €
Asflatimi i rrugës Softaj Rahovicë 65,000.00 €
Asfaltimi i rruges se Hashanve ne Mirash 40,000.00 €
Asfaltimi i rruga Rrezak Shala, Beq Heta,Faik Rexha,lagja e Cakajve,Sami Frashëri, Besim Fazliu 40,581.20 €
Asfaltimi i rrugës se Berishajve në Greme 30,000.00 €
Asfaltimi me kater korsi i rrugës Rexhep Bislimi Faza I 64,279.00 €
Rregullimi i qendres se qytetit, faza I 200.000,00
Asfaltimi i rrugës Rahovice-Mirosalë 100,000.00 €
Kanalizimi fekal ne fshatin Nerodime, Faza II 35,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Arsim Bega faza II 35,500.00 €
Ndërtimi i dy urave të reja ne fshatin Balaj dhe ndërtimi i urës në fshatin Koshare LLOT I dhe LLOT II 29,000.00 €
Kanalizimi atmosferik dhe riasfaltimi i rruga Astrit Bytyçi 100,000.00 €
Rregullimi i Lumit Nerodime, faza II 29,614.00 €
Shtrurja e rrugëve me Kubëza LOTO II 1.rruga Vëllezrit Xhakli, 2. rruga Ali Azemi, 3. rruga Kuvendi I Ferizajt 21,280.00 €
Rregullimi i rrugës dhe parkingut te Parku i Lirise, faza e II 20,500.00 €
TOTALI 745,754.20 €2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Ferizaj.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,250,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,290,700.80 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i zyreve te vendit në Gaçkë dhe Kosinë 24,312.00 €
Asfaltimi i rrugës ne fshatin Gaqkë drejt Burrnikut 85,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në Fshatin e Vjeter projekt dy vjeqar 96,371.25 €
Ndërtimi i kolektorit te kanalizimit fekal prej kolektorit të ura 70,000.00 €
Kolektori atmosferik ne fshatin Talinovc i Muhagjërve 12,600.00 €
Kanalizimi fekal në fshatin Pojat 80,000.00 €
Kanalizimi fekal në fshatin Softaj 22,000.00 €
Kanalizimi fekal në fshatin Terrn 98,000.00 €
Kanalizimi fekal në fshatin Merosal 119,200.00 €
Kanalizmi fekal në fshatin Manastirc 55,000.00 €
Kanalizimi fekal në fsh Sojeve,- faza II-të 76,500.00 €
Kanalizimi fekal në fshatin Dremjak 90,988.00 €
Kanalizimi fekal në fshatin Talinoc i Jerlive 54,000.00 €
Kanalizmi fekal në fshatin Nerodime te Poshtme 40,000.00 €
Kanalizimi fekal në fshatin Lloshkobare-faza II-të 77,000.00 €
TOTALI 1,000,971.25 €2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Ferizaj.

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 1,100,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 1,173,672.18 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rruges Arsim Bega faza I 85,000.00 €
Asfaltimi i rruges që lidhe rrugën Liman Reka dhe rrugën Enver Topalli(rruga e tregut) 57,564.03 €
Asfaltimi i 8 rrugëve qe lidhin rrugen Vëllezerit Gervalla më rrugën Emin Duraku 80,000.00 €
Kanalizimi fekal në fshatin Zaskok 40,100.00 €
Kanalizimi fekal në rrugën Kuvendi i Arbërit 32,490.00 €
Kanalizimi fekal në fshatin Pleshinë 84,000.00 €
Kanalizimi fekal në fshatin Sojevë 135,000.00 €
Kanalizimi atmosferik dhe asfaltimi i rrugës Qamil Osmani 41,400.00 €
Asfaltimi i rruges se re për Qëndra klinike e mjëkesis familjare IV 31,500.00 €
TOTALI 587,054.03 €2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Ferizaj.

Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 671,614,00

Projektet e realizuara

Kanalizimi (Kolektori) për fshatrat Nerodime e epërme-ulët, Manastircë deri te fsh.Balaj) 162,000.00 €
Kanalizimi fekal në fshatin Koshare 211,430.00 €
Kanalizimi dhe Ujësjellësi në rruga Mihajlo pupin 70,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Elbasanit 45,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Fatmir Kerqeli 70,000.00 €
Kanalizimi fekal në fshatin Slivovë 36,593.00 €
Kanalizimi në rrugës Sejdi Sejdiu 26,500.00 €
Asfaltimi në fshatin, Balaj 50,091.00 €
TOTALI 671,614.00 €Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!