Ju jeni në: Pyetje të shpeshta


icon

Pyetje të shpeshta

Printer  Verzioni për printerNorma tatimore dhe vlera e tatueshme


Si caktohet vlera e tatueshme e pronës

Vlera e pronës suaj varet nga:
• Sipërfaqja e ndërtesës në metra katror
• Kategoria (kryesisht banuese, komerciale, industriale dhe bujqësore)
• Zona tatimore
• Cilësia e ndërtimit (vetëm pasi të ketë përfunduar anketimit)

Lexoni më shumë këtu.

Cila është norma tatimore

Varësisht nga komuna dhe kategoria, norma tatimore dallon nga 0.05% deri në 1%.
Për më shumë detaje për normat e tatimit klikoni këtu.

A ka ndonjë zbritja për pronën e domosdoshme pёr banim, sa është dhe si bëhet kjo zbritje?

Në qoftë se Komuna e juaj bën vlerësimin e pronës suaj si njësi e cila shërben si pronë e domosdoshme për banim, komuna do ta bëj një zbritje prej 10.000 euro nga vlera totale e pronës.

Çka është vlera e tregut?

Çmimi me të cilin blerësi është i gatshëm të blejë dhe shitësi të shesë pronën e paluajtshme në një transaksion zyrtar, ku asnjëri nuk është nën ndonjë detyrim për të vepruar dhe nuk ekziston marrëdhënie midis palëve përmes lidhjeve familjare, martesës, pronësisë së përbashkët ose lidhjes biznesore.

<< Kthehu prapa

Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!