Ju jeni në: Detyrimet → Kamata dhe dënimet


icon

Konfiskimi i Pronës

Printer  Verzioni për printer

Nëse borxhi juaj mbetet i papaguar dy vite pasi është lëshuar vërejtja e fundit, prona juaj mund të konfiskohet dhe të shitet në ankand publik.

Prona pë banim kryesor nuk mund të konfiskohet.

Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!