Ju jeni në: Detyrimet → Kamata dhe dënimet


icon

Kamata dhe Dënimet

Printer  Verzioni për printer

Këshillohët që gjithmonë të paguani tatimin tuaj në pronë më së voni në ditën e fundit të afatit. Pagesa e vonuar do të ju kushtoj para ekstra pasiqë edhe kamata edhe dënimet do të debitohen.

Dënimi
Pas skadimit të afatit aplikohet dënimi prej 10%

Kamata
Pas skadimit të afatit të pagesës do të aplikohet kamata për të gjitha tatimet e papaguara. Kamat do t'ju ngarkohet për çdo muaj vonese. Norma e kamatës është 1%.

Më poshtë e keni një shembull se si kamata dhe dënimet do të llogariten kur kësti i parë nuk është paguar deri në dhjetor.

Shembull 1: Kësti i parë i paguar në Dhjetor

Më poshtë e keni një shembull se si kamata dhe dënimet do të llogariten kur kësti i parë nuk është paguar deri në dhjetor.
Shembull i ilustruar

<< Kthehu lart

Shembulli 2: Kësti 1 dhe 2 është paguar më 10 Prill, një vit pasi e kanë marr faturën

Ky shembull tregon se si kamat dhe dënimet do të llogariten kur kësti parë dhe ai i dytë është i paguar në Prill, një vit pas pranimit të faturës
Shembull i ilustruar

<< Kthehu lart

Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!