Ju jeni në: Shkarkimet


icon

Shkarkimet

Printer  Verzioni për printer


Këtu ju mund ti shkarkoni të gjitha në format tona që janë në dispozicion, pakot me informata dhe broshura. Ju gjithashtu mund të shkarkoni Ligjin e Tatimit në Pronë dhe Udhëzimet Administrative.
Për të qenë në gjendje ti shkarkoni këto materiale, ju duhet ta keni të instaluar Adobe Acrobat.
Nëse ju nuk e keni atë, mund ta shkarkoni këtu.
Raporti vjetor i faturimit dhe mbledhja e detyrimeve tatimore 2012
Raporti vjetor i faturimit dhe mbledhja e detyrimeve tatimore 2013
Raporti i Faturimit dhe Inkasimit 2012
Raporti i Faturimit dhe Inkasimit 2013
Legjislacioni për faljen e borxheve
Formularet dhe Materialet Informuese
Materialet ligjore
Standardet
Norma tatimore për Komuna
Kategoria e vlerësimit për Komuna

Deçan - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Gjakovë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Gllogoc - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Gjilan - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Dragash - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Istog - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Kaçanik - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Klinë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Fushë Kosovë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Kamenicë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Mitrovicë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Lipjan - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Novobërdë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Obiliq - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Rahovec - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Pejë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Podujevë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Prishtina - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Prizren - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Skënderaj - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Shtime - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Shtërpcë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Suharekë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Ferizaj - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Viti - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Vushtrri - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Malishevë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Junik - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Mamushë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Hani i Elezit - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Graçanicë - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Ranillug - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Partesh - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB
Kllokot - Normat Tatimore
ALB
ENG
SRB

Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!