Ju jeni në: Shkarkimet


icon

Shkarkimet

Printer  Verzioni për printer


Këtu ju mund ti shkarkoni të gjitha në format tona që janë në dispozicion, pakot me informata dhe broshura. Ju gjithashtu mund të shkarkoni Ligjin e Tatimit në Pronë dhe Udhëzimet Administrative.
Për të qenë në gjendje ti shkarkoni këto materiale, ju duhet ta keni të instaluar Adobe Acrobat.
Nëse ju nuk e keni atë, mund ta shkarkoni këtu.
Raporti vjetor i faturimit dhe mbledhja e detyrimeve tatimore 2012
Raporti vjetor i faturimit dhe mbledhja e detyrimeve tatimore 2013
Raporti i Faturimit dhe Inkasimit 2012
Raporti i Faturimit dhe Inkasimit 2013
Legjislacioni për faljen e borxheve
Formularet dhe Materialet Informuese
Materialet ligjore
Standardet
Norma tatimore për Komuna
Kategoria e vlerësimit për Komuna

Deçan - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Gjakovë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Gllogovc - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Gjilan - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Dragash - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Istog - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Kaçanik - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Klinë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Fushë Kosovë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Kamenicë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Mitrovicë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Lipjan - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Novo Bërde - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Obiliq - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Rahovëc - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Pejë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Podujevë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Prishtinë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Prizeren - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Skënderaj - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Shtime - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Shtërpc - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Suharekë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Ferizaj - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Viti - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Vushtri - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Malishevë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Junik - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Mamushë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Hani Elezit - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Graçanicë - Vlerat për metër katrorë
ALB
ENG
SRB
Ranillug - Vlerat per meter katrore
ALB
ENG
SRB
Partesh - Vlerat per meter katrore
ALB
ENG
SRB
Kllokot -Vlera per meter katrore
ALB
ENG
SRB

Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!