Ju jeni në: Shkarkimet


icon

Shkarkimet

Printer  Verzioni për printer


Këtu ju mund ti shkarkoni të gjitha në format tona që janë në dispozicion, pakot me informata dhe broshura. Ju gjithashtu mund të shkarkoni Ligjin e Tatimit në Pronë dhe Udhëzimet Administrative.
Për të qenë në gjendje ti shkarkoni këto materiale, ju duhet ta keni të instaluar Adobe Acrobat.
Nëse ju nuk e keni atë, mund ta shkarkoni këtu.
Raporti vjetor i faturimit dhe mbledhja e detyrimeve tatimore 2012
Raporti vjetor i faturimit dhe mbledhja e detyrimeve tatimore 2013
Raporti i Faturimit dhe Inkasimit 2012
Raporti i Faturimit dhe Inkasimit 2013
Legjislacioni për faljen e borxheve
Formularet dhe Materialet Informuese
Materialet ligjore
Standardet
Norma tatimore për Komuna
Kategoria e vlerësimit për Komuna

Pagesa e Tatimit në Pronë (deri në Tetor 2014)
ALB
ENG
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN DEÇAN , 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE - KOMUNA ,GJAKOVE 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE - KOMUNA GLLOGOVC , 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN, GJILAN 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN, DRAGASH 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN, ISTOG 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN, KAÇANIK 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN, KLINE 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN FUSHE KOSOVE, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN KAMENICE, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN MITROVICE, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN LIPJAN, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN NOVOBERDE, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN OBILIQ, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN RAHOVEC, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN PEJE, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN PODUJEVE, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN PRISHTINE, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN PRIZREN, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN SKENDERAJ, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN SHTIME, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN SHTERPCE, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN SUHAREKE, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN FERIZAJ, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN VITI, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN VUSHTRRI , 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN MALISHEVE, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN JUNIK, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN MAMUSHE, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN HANI ELEZIT, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN E GRÇANICE, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN RANILLUK, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN PARTESH, 2013
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN KLLOKOT, 2013
ALB
ENG
SRB

Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!