Ju jeni në: Shkarkimet


icon

Shkarkimet

Printer  Verzioni për printer


Këtu ju mund ti shkarkoni të gjitha në format tona që janë në dispozicion, pakot me informata dhe broshura. Ju gjithashtu mund të shkarkoni Ligjin e Tatimit në Pronë dhe Udhëzimet Administrative.
Për të qenë në gjendje ti shkarkoni këto materiale, ju duhet ta keni të instaluar Adobe Acrobat.
Nëse ju nuk e keni atë, mund ta shkarkoni këtu.
Raporti vjetor i faturimit dhe mbledhja e detyrimeve tatimore 2012
Raporti vjetor i faturimit dhe mbledhja e detyrimeve tatimore 2013
Raporti i Faturimit dhe Inkasimit 2012
Raporti i Faturimit dhe Inkasimit 2013
Legjislacioni për faljen e borxheve
Formularet dhe Materialet Informuese
Materialet ligjore
Standardet
Norma tatimore për Komuna
Kategoria e vlerësimit për Komuna

PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN DEÇAN, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE - KOMUNA GJAKOVE, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN GLLOGOC, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN GJILAN , 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN DRAGASH, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN E ISTOG, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN E KAÇANIKUT, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN KLINE, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN FUSHE KOSOVE, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN KAMENICES, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN MITROVICE, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN LIPJAN , 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE - KOMUNA NOVOBERDE , 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN OBILIQ, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN RAHOVEC, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN PEJE, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN PODUJEVE, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN PRISHTINE, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN PRIZREN, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN SKENDERAJ, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN SHTIME, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN SHTERPCE, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN SUHAREKE, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN FERIZAJ, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN VITI, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN VUSHTRRI, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN MALISHEVE, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN JUNIK, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN MAMUSHA, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN HANI ELEZIT, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN GRAQANICA, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN RANILLUK, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN PARTESH, 2012
ALB
ENG
SRB
PASQYRA E TATIMIT NE PRONE PER KOMUNEN KLLOKOT, 2012
ALB
ENG
SRB
KOmuna SHqip

Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!