Ju jeni në: Shkarkimet


icon

Shkarkimet

Printer  Verzioni për printer


Këtu ju mund ti shkarkoni të gjitha në format tona që janë në dispozicion, pakot me informata dhe broshura. Ju gjithashtu mund të shkarkoni Ligjin e Tatimit në Pronë dhe Udhëzimet Administrative.
Për të qenë në gjendje ti shkarkoni këto materiale, ju duhet ta keni të instaluar Adobe Acrobat.
Nëse ju nuk e keni atë, mund ta shkarkoni këtu.
Raporti vjetor i faturimit dhe mbledhja e detyrimeve tatimore 2012
Raporti vjetor i faturimit dhe mbledhja e detyrimeve tatimore 2013
Raporti i Faturimit dhe Inkasimit 2012
Raporti i Faturimit dhe Inkasimit 2013
Legjislacioni për faljen e borxheve
Formularet dhe Materialet Informuese
Materialet ligjore
Standardet
Norma tatimore për Komuna
Kategoria e vlerësimit për Komuna


ALB
Deçan - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Gjakovë - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Gllogoc - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Gjilan - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Dragash - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Istog - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Kaçanik - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Klinë - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Fushë Kosovë- Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Kamenicë -Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Mitrovicë- Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Lipjan- Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Novobërdë - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Obiliq - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Rahovec - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Pejë - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Podujevë - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Prishtina - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Prizren - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Skënderaj - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Shtime - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Shtërpcë - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Suharekë - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Ferizaj - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Viti - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Vushtrri - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Malishevë - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Junik - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Mamushë - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Hani i Elezit - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Graçanicë - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Ranillug - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Partesh - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB
Kllokot - Analiza e Raportit 2012
ALB
ENG
SRB

Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!