Ju jeni në: Shkarkimet


icon

Shkarkimet

Printer  Verzioni për printer


Këtu ju mund ti shkarkoni të gjitha në format tona që janë në dispozicion, pakot me informata dhe broshura. Ju gjithashtu mund të shkarkoni Ligjin e Tatimit në Pronë dhe Udhëzimet Administrative.
Për të qenë në gjendje ti shkarkoni këto materiale, ju duhet ta keni të instaluar Adobe Acrobat.
Nëse ju nuk e keni atë, mund ta shkarkoni këtu.
Raporti vjetor i faturimit dhe mbledhja e detyrimeve tatimore 2012
Raporti vjetor i faturimit dhe mbledhja e detyrimeve tatimore 2013
Raporti i Faturimit dhe Inkasimit 2012
Raporti i Faturimit dhe Inkasimit 2013
Legjislacioni për faljen e borxheve
Formularet dhe Materialet Informuese
Materialet ligjore
Standardet
Norma tatimore për Komuna
Kategoria e vlerësimit për Komuna

Forma e ankesës

Ky formular shërben në rast ankesash

ALB
ENG
SRB
Forma e shtyerjes së tatimit

Ky formular shërben në rast kërkesash për shtyerje të afatit për pagesë të taksës.

ALB
ENG
SRB
FORMA PËR MBLEDHJEN E SHËNIMEVE TË PRONAVE DHE TATIMPAGUESVE
ALB
ENG
SRB
Udhëzues për tatimin në pronë

Udhezuesi me te gjitha informacionet e nevojshme per nje tatimpagues: obligimet, te drejtat, denimet, kamatat, ankesat etj.

ALB
ENG
SRB
TUR
Rianketimi

Kjo pako informatash dërgohet në pronën tuaj pak para se prona juaj të rianketohet. Këtu mund të gjeni informata bazike për rianketimin.

ALB
SRB
TUR
Posteri

Tatimi në pronë – ndërton komunitetin tuaj

ALB
SRB
TUR
Posteri 2

Faleminderit

ALB
SRB
TUR
Posteri 3

Për të gjitha pyetjet që i keni, vizitoni web faqen e tatimit në pronë

ALB
SRB
TUR
Raporti Tatimi në Pronë Janar-Qershor 2016-2017
ENG
Rianketimi
ALB
ENG
SRB
TUR
Modeli i ri i vlerësimit
ALB
SRB
TUR

Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!