Ju jeni në: Vlerësimi → Metoda e të hyrave


icon

Vlerësimi

Printer  Verzioni për printer


Metoda e të hyrave

Kjo metodë kryesisht përdoret për prona që janë me qira, për shembull zyre dhe hapësira për tregtim.

Në metodën e të hyrave të hyrat kapitalizohen për të arritur tek vlera e tregut të një prone.


Metoda e Krahasimit të Shitjeve

Metoda e të hyrave

Metoda e kostos së ndërtimit

Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!