Ju jeni në: Vlerësimi → Metoda e kostos së ndërtimit


icon

Vlerësimi

Printer  Verzioni për printer


Metoda e kostos së ndërtimit

Kjo metodë përdoret për industri dhe prona të tjera me qëllim të veqant ku tregu është i kufizuar. Kjo metodë implementohet në baza të pronave individuale.

Në këtë metodë kostoja për metër katror për një ndërtesë ofrohet nga së paku tri kompani të ndërtimit. Standardi i renovimit dhe mosha merren parasysh përmes amortizimit të ndërtesës. Gjithashtu merret parasysh amortizimi funksional. Kjo mund të jetë për shembull mungesa e rrymës, mungesa e ashensorëve apo forma e pazakontë që krijon hapësira të papërdorshme.




Metoda e Krahasimit të Shitjeve

Metoda e të hyrave

Metoda e kostos së ndërtimit

Disa materiale në ueb faqe kërkojnë ta keni Adobe Reader të instaluar në kompjuterin tuaj.


info

Pse është e rëndësishme të paguhet Tatimi në Pronë?

Duke paguar tatimin tuaj në pronë ju bëheni pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e kualitetit të jetës në komunën tuaj.

Tatimi në pronë nevojitet për investime në përmirësimin e rrugëve, furnizimin me ujë, kanalizimin, ndërtimin e shkollave, etj.

Çdokush që e paguan tatimin në pronë është pjesë e rëndësishme në punën e zhvillimit të komunës, dhe në këtë mënyrë edhe të tërë vendit!

Duke paguar, ju mund të bëni ndryshime!